Więcej informacji o projekcie CENTRES można znaleźć na stronie www.centres-eu.org